تلفن تماس:

2775 3882 - 025

9383 746 0919


ایمیل:
نرم افزار پاییز + فرم تماس با ما

نمونه کارها

- وب سایت

- نرم افزار تحت وب

- نرم افزار تحت ویندوز
 

 


 

نمونه کارهای وب سایت

 

 

مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید
 

• طراحی وب سایت مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 2 زبانه (فارسی / انگلیسی)

• mofidu.org

• بهمن 1396

 

 

دانشگاه ادیان و مذاهب (طراحی مجدد)
 

• طراحی وب سایت جدید دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 3 زبانه (فارسی / انگلیسی / عربی)

• urd.ac.ir

• خرداد 1393

 

 

دانشگاه ادیان و مذاهب
 

• طراحی وب سایت دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 3 زبانه (فارسی / انگلیسی / عربی)

• urd.ac.ir

• خرداد 1387

 

 

مرکز تحقیقات زن و خانواده
 

• پیاده سازی قالب وب سایت جدید مرکز تحقیقات زن و خانواده

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript

• wrc.ir

• آذر 1393

 

 

شرکت مهندسین مشاور بوم پایش
 

• طراحی وب سایت شرکت مهندسین مشاور بوم پایش

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• boompayesh.com

• اردیبهشت 1393

 

 

کاسپین
 

• طراحی وب سایت کاسپین

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 3 زبانه (فارسی / انگلیسی / آلمانی)

• caspian.ch

• اسفند 1397

 

 

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه ادیان و مذاهب
 

• طراحی وب سایت مرکز آموزش های آزاد دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• eadyan.com

• بهمن 1397

 

 

بسامد
 

• طراحی وب سایت بسامد

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• basamadngo.ir

• خرداد 1397

 

 

خبرگزاری ردنا
 

• طراحی وب سایت خبرگزاری ردنا

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• redna.ir

• دی 1395

 

 

بلیتستان
 

• طراحی وب سایت بلیتستان

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• blitestan.ir

• شهریور 1395

 

 

خانه مطبوعات استان قم
 

• طراحی وب سایت خانه مطبوعات استان قم

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• khanehmatboat.com

• شهریور 1395

 

 

کمربند خوش نشین
 

• طراحی وب سایت کمربند خوش نشین

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• khoshneshin.ir

• اردیبهشت 1394

 

 

دکتر تغذیه
 

• طراحی وب سایت دکتر تغذیه

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• taghzie.ir

• دی 1393

 

 

شیعه پژوهان
 

• طراحی وب سایت شیعه پژوهان

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• shiapajoohan.ir

• بهمن 1392

 

 

شرکت فنی مهندسی کاردان بلخ
 

• طراحی وب سایت شرکت فنی مهندسی کاردان بلخ

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 2 زبانه (فارسی / انگلیسی)

• k-teco.com

• اسفند 1391

 

 

شرکت بازرگانی پکتا
 

• طراحی وب سایت شرکت بازرگانی پکتا

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• pktat.co.ir

• شهریور 1392

 

 

دانشکده آموزش مجازی دانشگاه ادیان و مذاهب
 

• طراحی وب سایت دانشکده آموزش مجازی دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• vu.urd.ac.ir

• مرداد 1392

 

 

تالار ندای شیعه
 

• طراحی وب سایت تالار ندای شیعه

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 3 وب سایت مجزا با مدیریت واحد

• hagh110.com

• دی 1390

 

 

آموزشگاه جام جهان گستر
 

• طراحی وب سایت آموزشگاه جام جهان گستر

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 2 زبانه (فارسی / انگلیسی)

• jaamejahangostar.com

• مهر 1389

 

 

نشریه هفت اقلیم
 

• طراحی وب سایت نشریه هفت اقلیم

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 7eqlim.ir

• بهمن 1387

 

 

امام زاده حسن رضا (ع)
 

• طراحی وب سایت امام زاده حسن رضا (ع)

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• hasanreza.ir

• آذر 1391

 

 

آموزشگاه آفرینش
 

• طراحی وب سایت آموزشگاه آفرینش

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• afarinesh-qom.com

• شهریور 1390

 

 

فروشگاه کتاب پردیس
 

• طراحی وب سایت فروشگاه کتاب پردیس

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• adyan-eshop.com

• دی 1388

 

 

مشاور املاک الیاسی
 

• طراحی وب سایت مشاور املاک الیاسی

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• elyasiamlak.ir

• آبان 1390

 

 

شبکه های هوشمند رایورز
 

• طراحی وب سایت شبکه های هوشمند رایورز

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• rayvarznet.com

• فروردین 1387

 

 

فروشگاه دماوند
 

• طراحی وب سایت فروشگاه دماوند

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• damavandcc.com

• خرداد 1386

 

 

نمایندگی بیمه البرز
 

• طراحی وب سایت نمایندگی بیمه البرز

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• alborz5059.ir

• تیر 1389

 

 

دپارتمان زبان دانشگاه ادیان و مذاهب
 

• طراحی وب سایت دپارتمان زبان دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• eng.urd.ac.ir

• بهمن 1391

 

 

دفتر تقریب مذاهب اسلامی
 

• طراحی وب سایت دفتر تقریب مذاهب اسلامی

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• taghrib.urd.ac.ir

• مهر 1391

 

 

کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب
 

• طراحی وب سایت کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• lib.urd.ac.ir

• آذر 1386

 

 

جهان ادیان
 

• طراحی وب سایت جهان ادیان

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• jahaneadyan.com

• خرداد 1391

 

 

 

 

 

 

 


 

نمونه کارهای نرم افزار تحت وب

 

اتوماسیون تغذیه

 

اتوماسیون تغذیه اتوماسیون تغذیه اتوماسیون تغذیه اتوماسیون تغذیه اتوماسیون تغذیه اتوماسیون تغذیه اتوماسیون تغذیه اتوماسیون تغذیه اتوماسیون تغذیه

 

 

نرم افزار بیمه تکمیلی

 

نرم افزار بیمه تکمیلی نرم افزار بیمه تکمیلی نرم افزار بیمه تکمیلی نرم افزار بیمه تکمیلی نرم افزار بیمه تکمیلی نرم افزار بیمه تکمیلی نرم افزار بیمه تکمیلی نرم افزار بیمه تکمیلی نرم افزار بیمه تکمیلی نرم افزار بیمه تکمیلی

 

 

سیستم پذیرش دانشجو

 

سیستم پذیرش دانشجو سیستم پذیرش دانشجو سیستم پذیرش دانشجو سیستم پذیرش دانشجو سیستم پذیرش دانشجو سیستم پذیرش دانشجو سیستم پذیرش دانشجو سیستم پذیرش دانشجو سیستم پذیرش دانشجو سیستم پذیرش دانشجو

 

 

نرم افزار فیش حقوقی

 

نرم افزار فیش حقوقی نرم افزار فیش حقوقی نرم افزار فیش حقوقی نرم افزار فیش حقوقی نرم افزار فیش حقوقی نرم افزار فیش حقوقی نرم افزار فیش حقوقی

 

 

نرم افزار کارگزینی

 

نرم افزار کارگزینی نرم افزار کارگزینی نرم افزار کارگزینی نرم افزار کارگزینی نرم افزار کارگزینی نرم افزار کارگزینی نرم افزار کارگزینی نرم افزار کارگزینی نرم افزار کارگزینی نرم افزار کارگزینی

 

 

نرم افزار کارپردازی

 

نرم افزار کارپردازی نرم افزار کارپردازی نرم افزار کارپردازی نرم افزار کارپردازی نرم افزار کارپردازی نرم افزار کارپردازی نرم افزار کارپردازی نرم افزار کارپردازی نرم افزار کارپردازی نرم افزار کارپردازی

 

 

سامانه پشتیبانی (تیکتینگ)

 

سامانه پشتیبانی (تیکتینگ) سامانه پشتیبانی (تیکتینگ) سامانه پشتیبانی (تیکتینگ) سامانه پشتیبانی (تیکتینگ) سامانه پشتیبانی (تیکتینگ) سامانه پشتیبانی (تیکتینگ) سامانه پشتیبانی (تیکتینگ) سامانه پشتیبانی (تیکتینگ)

 

 

نرم افزار کتابخانه امانی

 

نرم افزار کتابخانه امانی نرم افزار کتابخانه امانی نرم افزار کتابخانه امانی نرم افزار کتابخانه امانی نرم افزار کتابخانه امانی نرم افزار کتابخانه امانی نرم افزار کتابخانه امانی نرم افزار کتابخانه امانی نرم افزار کتابخانه امانی نرم افزار کتابخانه امانی

 

 

 


 

نمونه کارهای نرم افزار تحت ویندوز

 

 

نرم افزار تعاونی مسکن

 

نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن

 

 

روبات بازی تراوین (Spider Bot)

 

• ارسال منابع بصورت خودکار

• خواندن اطلاعات از فایل اکسل

روبات بازی تراوین (Spider Bot)

 

 

موسسه فرهنگی طریق نور

 

• طراحی مالتی مدیای ترنم نیایش

ترنم نیایش ترنم نیایش ترنم نیایش ترنم نیایش ترنم نیایش ترنم نیایش

 

 

 

اشتراک گذاری:

نظرات
تلفنتلفن تماس:
2775 3882 - 025
9383 746 0919

ساعت کاری:
شنبه تا پنج شنبه: 9 صبح الی 5 بعد از ظهر
ایمیلایمیل:
گروه نرم افزاری پاییز
آدرسآدرس:
قم، خیابان سمیه، کوچه 35، ساختمان گلستان 3، واحد 25
کدپستی:
3715841994